Beloop van de ziekte atriumfibrilleren (boezemfibrilleren)

Het beloop van atriumfibrilleren is vaak progressief. Aanvankelijk zijn er relatief korte aanvallen die spontaan over gaan. In de loop der tijd gaan deze aanvallen echter langer duren en op een gegeven moment stoppen ze alleen nog na het toedienen van medicijnen of een elektrische schok.

Nog later kan een situatie ontstaan waarbij shocks nog maar voor heel even helpen of helemaal niet meer helpen. Het boezemfibrilleren is dan chronisch en permanent geworden. Medicijnen die eerder goed hielpen doen dat op een later moment vaak niet meer.