Chadsvasc / Chadsvasc score

Bij atriumfibrilleren kan de kans op een beroerte (TIA of herseninfarct) worden berekend aan de hand van de Chadsvasc score. Dit is een puntentelling met een uitkomst tussen 0 en 6 punten. Bij deze telling zijn een aantal vragen met punten gekoppeld. Aan de hand van de uitslag van deze 5 vragen komt er een riscoprofiel naar voren.. Hiermee kan met een behoorlijke mate van zekerheid worden aangegeven wat iemands jaarlijkse risico op een beroerte is.

De vragen

 

Conditie Punten
Is er een geschiedenis van hartfalen? 1
Is er sprake van hoge bloeddruk? 1
Is de patiënt ouder dan 75? 1
Heeft de patiënt diabetes? 1
Heeft de patiënt eerder een hartaanval of TIA gehad? 2

De uitslag

Risico op een beroerte (TIA of herseninfarct)
CHADS2 Score Risico in % 95% BI
0 1,9% 1,2-3,0
1 2,8% 2,0-3,8
2 4,0% 3,1-5,1
3 5,9% 4,6-7,3
4 8,5% 6,3-11,1
5 12,5% 8,2-17,5
6 18,2% 10,5-27,4

Het risico

Score Risico
0 Laag
1 Gemiddeld
2 of hoger Gemiddeld of hoog

Bij een score van 0 tot 1 wordt plaatjesaggregatieremmers zoals aspirine aanbevolen om bloedstolling tegen te gaan. Bij een score van 2 tot 6 worden andere soorten bloedverdunners aanbevolen: de zogenaamde orale anticoagulantia.

Volgens de laatste Europese richtlijnen is de CHADS2 score iets uitgebreid waardoor hij ook iets ingewikkelder is geworden. De score heet nu CHADSVASC Het voert te ver om dat hier uitgebreid toe te lichten maar het principe is hetzelfde gebleven.

Bloedverdunnende medicijnen lossen het stolsel op maar hebben als nadeel dat er meer kans is op bloedingen. Dat kunnen vervelende bloedingen zijn en nare complicaties geven.

Daarom wordt in de nieuwste richtlijnen ook een score aanbevolen die het bloedingsrisico van een patient bepalen (HAS_BLED score). Dit bloedingsrisico wordt door de arts afgewogen tegen het jaarlijkse risico op een herseninfarct. Met deze gegevens kunnen de artsen hun behandelingen beter aansturen.

De Chads2-score mag niet worden toegepast op personen beneden de 65 jaar.

Atriumfibrilleren opsporen?

Bekijk de Kardia Mobile

Referenties

Gage BF et.al. Validation of clinical classification schemes for predicting stroke: results from the National Registry of Atrial Fibrillation. JAMA. 2001 Jun 13;285(22):2864-70

ESC guidelines on Atrial Fibrillation. European Heart Journal (2010) 31, 2369–2429